[:pl]Pierwszy tydzień ćwiczeń duchowych[:]

[:pl]Po zrozumieniu czym są Ćwiczenia Duchowe i przygotowaniu do nich, rozpoczynamy pierwszy tydzień modlitwy. Dzień po dniu, krok po kroku, spokojnie podążaj za wskazówkami.

 

Na początku rekolekcji chcemy uświadomić sobie, że Bóg kocha każdego i każdą z nas wierną i bezwarunkową mi­łością. Zastanawiamy się, kim u samych podstaw naszego istnienia jesteśmy – a właściwie do Kogo należymy. Każdy i każda z nas jest ukochanym synem lub córką Boga – to jądro naszej tożsamości.

 

Poniżej proponuję wskazówki do modlitwy na każdy dzień tygodnia. To tylko sugestie; pamiętajmy, że Ćwiczenia wyróżniają się tym, że można je dostosować do różnych oko­liczności. Niech nikt nie sądzi, że musi “zaliczyć” wszystkie proponowane niżej czytania biblijne, jakby to była jakaś pra­ca domowa. Jeśli chcesz, możesz zatrzymać się na cały ty­dzień na jednym lub dwóch z nich. Poddaj się kierownictwu Ducha i radom kierownika duchowego (jeśli go masz).

 

Na początku każdego tygodnia modlitwy prosimy Boga o konkretną łaskę: “Czego pragnę? Co chcę otrzymać podczas tego czasu modlitwy?” W przekonaniu Ignacego taka świa­domość własnych pragnień pozwalała ugruntować modlitwę w naszej rzeczywistości. Ponadto wyartykułowanie własnych pragnień i oczekiwań pomaga nam otworzyć się na przyjęcie spodziewanych i niespodziewanych darów Boga.

 

Na każdy tydzień proponuję modlitwę o pewną łaskę, ale nie trzeba się modlić ani przedstawionymi niżej słowami, ani o tę konkretną łaskę. Niech nasza modlitwa o łaskę, której pragniemy, płynie przede wszystkim z naszego serca.

 

Modlitwa o łaskę

 

Modlę się o następujące łaski: o większą świadomość bliskości Boga; o ufność w osobistą opiekę i miłość Boga wobec mnie.

 

DZIEŃ 1

 

Przeczytaj Iz 43, 1-7 (“wezwałem cię po imieniu; tyś moim”). Rozważaj powoli w modlitwie te wersy. Jakie słowa lub ob­razy w tym fragmencie Biblii cię poruszają? Zapytaj siebie: “Kim jest dla mnie Bóg? Jak Bóg mnie widzi?”

 

DZIEŃ 2

 

Przeczytaj Łk 12, 22-32 (Nie zamartwiaj się; Tak jak o lilie, Bóg troszczy się również o mnie). Zapytaj siebie: “Jakich trosk i lęków chcę się wyzbyć, gdy rozpoczynam te rekolekcje?”

 

DZIEŃ 3

 

Przeczytaj Ps 23 (“Pan jest moim pasterzem”). Rozważaj po­woli w modlitwie te wersy; recytuj je głośno tak jak wiersz. Zapytaj siebie: “Jakie słowa lub obrazy w nim zawarte poru­szają moje serce?”

 

DZIEŃ 4

 

Przeczytaj Ps 131 (“Wprowadziłem ład i spokój do mojej du­szy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza”). Ucz się odpoczynku w Panu; zachowaj wewnętrzną ciszę i spokój i nie zamieniaj modlitwy w rodzaj działania. Zapytaj siebie: “Jakie słowa bądź obrazy wypływa­ją z mojego serca lub wyobraźni?”

 

DZIEŃ 5

 

Przeczytaj Ps 139, 1-18 (“Panie, przenikasz i znasz mnie”). Zapytaj siebie: “W jaki sposób Bóg spogląda na mnie? Do jakiego stopnia otwieram się, by przyjąć tę bliskość Boga?”

 

DZIEŃ 6

 

Przeczytaj Iz 43, 1-7 lub Ps 139, 1-18. Jeszcze raz rozważaj w modlitwie te fragmenty Pisma Świętego. Zapisz w dzien­niku dary i talenty, którymi obdarzył cię Bóg. Zapisz także swoje bardzo ludzkie słabości i ograniczenia. Pamiętaj, że Bóg kocha nas takich, jakimi jesteśmy.

 

DZIEŃ 7

 

Smakuj łaski tego tygodnia. Rozważaj w modlitwie zapiski w dzienniku. Pamiętaj o najważniejszych otrzymanych ła­skach i dziękuj za nie Bogu. Porozmawiaj o tym tygodniu z Bogiem Ojcem, z Jezusem lub z Maryją. Wróć do znaczą­cych dla ciebie w tym czasie słów, fragmentów Pisma Świę­tego, obrazów lub wspomnień.

 

Treści do dalszej refleksji

 

Gdy jako rekolektanci i rekolektantki wkroczymy niebawem w Ćwiczenia duchowe, będziemy niejednokrotnie angażować umysł, poddając refleksji i przemyśleniom różne treści. Innym razem będziemy doświadczać w daleko większym stopniu reak­cji płynących z serca i nie angażujących umysłu. Warto pamię­tać, że zawsze dzieje się to podczas modlitwy, niezależnie od tego, czy ma ona charakter bardziej medytacyjny czy bardziej afektywny. Zawsze powinniśmy starać się zachować ducha głę­bokiej czci okazywanej Bogu, zwłaszcza gdy do głosu dochodzą nasze uczucia.

 

Duszo Chrystusowa

 

Duszo Chrystusowa, uświęć mię.

Ciało Chrystusowe, zbaw mię.

Krwi Chrystusowa, napój mię.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mię.

Męko Chrystusowa, wzmocnij mię.

O dobry Jezu, wysłuchaj mię.

W ranach swoich ukryj mię.

Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mię.

W godzinie śmierci mojej wezwij mię,

I każ mi przyjść do siebie, Abym ze świętymi twoimi chwalił Cię

Na wieki wieków. Amen.[:]

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter