[:pl]Rzymskie wspomnienia[:]

[:pl]Krytycy i obserwatorzy działalności KKN zastanawiają się od dluższego czasu nad kierunkiem wyznaczonym przez Biskupa Seniora Koscioła. Próbują umiejscawiać KKN na “mapie” Koscioła Powszechnego.To z pewnością mile, kiedy dostrzegamy zainteresowanie wielu tym co robimy w naszej codziennej rzeczywistości duszpasterskiej. Chcemy jednak z największą mocą a zarazem odpowiedzialnością podkreślić, że na nas wszystkich spoczywa pozostawiony nam przez Pana nakaz a wlaściwie troska o jedność wszystkich wspólnot Kościoła. Zwykle to Ci najwięksi powinni przyjmować tutaj  inicjatywę . Życie wskazuje jednak na rózne praktyki. KKN pozostaje w pelni samodzielnym i autokefalicznym Kościolem, który będzie szukał wszelkich dróg i mostow by dochodzić do pelnej jedności wiary, zbliżenia w modlitwie i wzajemnym dobrym traktowaniu się .  Czerpiąc ze wspólnych źrodel, Pisma Świętego, Świętej Tradycji Kościola  z najwyższym szacunkiem przeżywamy spotkania modlitewne w miejscach szczególnie uświęconych w Kosciele, jakimi bez wątpienia pozostanie na zawsze Ziemia Święta, Rzym, Sanktuaria Maryjne, etc. Są to miejsca naszego wspolnego dziedzictwa, miejsca kultu zarówno katolików jak i pozostałych chrześcijan. Z wdzięcznością Bogu dziękujemy za możliwość, za łaskę modlitwy w tych świętych miejscach. Nie razi nas krytycyzm niektórych środowisk rzymskokatolickich, starokatolickich czy innych. Modląc się i za Was pragniemy slużyć nade wszystko Bogu i prowadzić każdego kolejnego wiernego do Królestwa Bożego. Jesteśmy jedną rodziną i to bez wzgędu na to czy podoba się to tym z lewej czy prawej strony mapy Kościoła. Widać to bardzo dobrze klęcząc nad grobami świętych apostołów Piotra i Pawła w Rzymie.
Redakcja 
[:]

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter