Wyższe Seminarium Duchowne

13

 Wyższe Seminarium Duchowne – kliknij

  1. Seminarium Duchowne przygotowuje kandydatów do kapłaństwa dla własnych  potrzeb Kościoła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również na potrzeby misyjne poza terytorium RP
  2. Seminarium Duchowne działa na podstawie własnego statutu oraz zgodnie z przepisami Statutu Kościoła i właściwymi przepisami prawa.
  3. Wyższe Seminarium Duchowne jest wyższą szkołą teologiczną Kościoła uprawnioną do nadawania kościelnych stopni naukowych.
  4. Terenem działania Seminarium Duchownego jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspomnienia z pierwszego roku działalności WSD . Kliknij na poniższy link

KANAŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

 

Podziel się ...